Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Naše škola je škola na menší vesnici Nedabyle, vzdálená 4 km od Českých Budějovic. Škola byla otevřena roku 1914, je to stará budova s dlouhou historií. Je to málotřídní škola rodinného typu s 71 žáky od 1. do 5. třídy. Jsou zde 4 třídy a 5 ročníků. Zřizovatelem školy je obec Nedabyle.

Motto
Chceme, aby byla naše škola místem, kam každé dítě chodí rádo, kde získá základní znalosti a kde se rodiče mohou zapojit do vzdělávacích programů. Všichni žáci nemohou dosahovat vynikajících výsledků, ale většina dětí může být lepší a do školy se těšit.

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 3. dubna 2020 od 13.00 h do 18.00 h.  Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Rozhodující pro zápis je věk dítěte. Podle § 36 odst. 3 školského zákona začíná povinná...

číst více
Plán akcí 1. pololetí školního roku 2019/2020

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2019/2020

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2019/2020 ZŠ Nedabyle Září 19. 9. společná schůzka všech rodičů 20 9. ukázka zvířat ze ZOO Hluboká nad Vltavou ve ŠD 23. 9. divadlo 25.9. – Jílovický pidimaraton – sportovní soutěž (vybraní žáci) 26. 9. - focení Říjen 1. 10. –...

číst více
Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2019/2020

Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2019/2020

Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2019/2020 Od 1.9. 2019 bude změna názvu na Základní škola a mateřská škola Nedabyle. Mateřská škola bude součástí základní školy. Třídní učitelé: 1. ročník: Mgr. Magdalena Bíchová 2. ročník: Mgr.Petra Suchomelová 3. ročník:...

číst více

Žádost o uvolnění žáka z vyučování