Mateřská škola

Pedagogický sbor:
Zástupkyně ředitele pro MŠ Nedabyle: Bc. Martina Činátlová
Učitelka třídy: Klára Vaňková

Adresa:
Základní škola a mateřská škola Nedabyle
Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice
IČ: 709 861 77
IZO: 184 406 621
ID datové schránky: ki7seks
Ředitelka školy: Mgr. Magdalena Bíchová
Zřizovatel školy: obec Nedabyle
Adresa: Obecní úřad Nedabyle, Nedabyle 4, 370 06 České Budějovice

Kontakty:
Telefon do ZŠ: 387 240 396
Telefon do MŠ: 603 551 124
Email: msnedabyle@post.cz

 

Kontakt pro odhlašování svačin:
603 551 124
Svačiny je možné odhlásit přes aplikaci Lyfle, případně telefonicky (hovor, SMS) vždy nejméně 1 den předem do 13 hodin.

Kontakt pro odhlašování obědů – MŠ Neplachova
+420 307 425 373

Provozní informace:

Otevírací doba mateřské školy:
6.30 – 16.00 hod.

Uzavření mateřské školy:

v době letních prázdnin: 1.7.2024 – 30.8.2024