Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Naše škola je škola na menší vesnici Nedabyle, vzdálená 4 km od Českých Budějovic. Škola byla otevřena roku 1914, je to stará budova s dlouhou historií. Je to škola rodinného typu s 77 žáky od 1. do 5. třídy. Od školního roku 2020/2021 je ve škole 5 tříd a 5 ročníků, tzn. je to škola s plně organizovaným prvním stupněm. Zřizovatelem školy je obec Nedabyle.

Motto
Chceme, aby byla naše škola místem, kam každé dítě chodí rádo, kde získá základní znalosti a kde se rodiče mohou zapojit do vzdělávacích programů. Všichni žáci nemohou dosahovat vynikajících výsledků, ale většina dětí může být lepší a do školy se těšit.

Zápis do 1. třídy proběhne v pátek 8.dubna 2022.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do ZŠ, 21. 6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do ZŠ, 21. 6. 2022

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)
Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

číst více

Žádost o uvolnění žáka z vyučování