Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Naše škola je škola na menší vesnici Nedabyle, vzdálená 4 km od Českých Budějovic. Škola byla otevřena roku 1914, je to stará budova s dlouhou historií. Je to málotřídní škola rodinného typu s 78 žáky od 1. do 5. třídy. Od letošního školního roku je ve škole 5 tříd a 5 ročníků, tzn. je to škola s plně organizovaným prvním stupněm. Zřizovatelem školy je obec Nedabyle.

Motto
Chceme, aby byla naše škola místem, kam každé dítě chodí rádo, kde získá základní znalosti a kde se rodiče mohou zapojit do vzdělávacích programů. Všichni žáci nemohou dosahovat vynikajících výsledků, ale většina dětí může být lepší a do školy se těšit.

Zápis do 1. třídy proběhne dne 1. – 16. dubna 2021
bez osobní přítomnosti.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování