Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Naše škola je škola na menší vesnici Nedabyle, vzdálená 4 km od Českých Budějovic. Škola byla otevřena roku 1914, je to stará budova s dlouhou historií. Je to škola rodinného typu s 80 žáky od 1. do 5. třídy. Od školního roku 2020/2021 je ve škole 5 tříd a 5 ročníků, tzn. je to škola s plně organizovaným prvním stupněm. Zřizovatelem školy je obec Nedabyle.

Motto
Chceme, aby byla naše škola místem, kam každé dítě chodí rádo, kde získá základní znalosti a kde se rodiče mohou zapojit do vzdělávacích programů. Všichni žáci nemohou dosahovat vynikajících výsledků, ale většina dětí může být lepší a do školy se těšit.

Zápis do 1. třídy proběhne v pátek

5. dubna 2024.

Žádost o uvolnění žáka z vyučování