ZŠ a MŠ Nedabyle

p

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Oznámení ředitelky Základní školy Nedabyle

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně názvu naší organizace na:

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

IĆO zůstává stejné 709 861 77

 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvuje školu 78 žáků.

Vyučování probíhá v pěti třídách.

Pro žáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dovážejí z MŠ Neplachova, České Budějovice.
Školní družinu navštěvuje 34 žáků.
Provoz školní družiny 6,45 h– 8,00 h 11,40 h – 16,30 h.
Mateřskou školu navštěvuje 13 dětí.
Provoz MŠ 6,30h – 16,00 h

Výuka probíhá ve 1. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od 1. 9. 2017.

Jako povinný cizí jazyk se vyučuje anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.

Součásti školy

 •  Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní výdejna

Stravování

Stravné za jeden oběd je:
žáci do 10 let 26,- Kč,
žáci nad 10 let 28,- Kč.

Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.
Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)
Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11,30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě nenadále onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

100 let školy Nedabyle

}

Organizace školního roku

Začátek školního roku 1. září. 2020
Podzimní prázdniny středa 28., čtvrtek 29., pátek 30. října 2020
Vánoční prázdniny středa 23. prosince 2020 – neděle 3. ledna 2021
Ukončení vyučování v prvním pololetí 28. ledna 2021
Pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
Jarní prázdniny 15.2. – 21.2.2021
Velikonoční prázdniny čtvrtek 1. – pondělí 5. dubna 2021
Ukončení vyučování v druhém pololetí 30. června 2020
Hlavní prázdniny čtvrtek 1. července až úterý 31. srpna 2021
Období školního vyučování 2021/2022 1. září 2021

Seznam kroužků 2020/2021

Den Čas Kroužek Cena cca Vedoucí
PO 13:00 – 13:45 Zdravotnický kroužek ( 3. 4. a 5. třída) 400,- kč/pol. Knetlová
13:00 – 14:45 Magic ( 4. a 5. třída) 400,- kč/pol. Kolář
13:45 – 14:30 Angličtina (4. a 5 třída) 400,- kč/pol. Čápová
14:30 – 15:30 Florbal 400,- kč/pol. Cajkář
ÚT 13:00 – 13:45 Magic (1. 2. a 3. třída) 400,- kč/pol. Kolář
12:30 – 13:00 Aj (1. třída) 400,- kč/pol. Blažková
13:00 – 13:30 Aj (2. třída) 400,- kč/pol. Blažková
13:30 – 14:30 Věda nás baví 1290,- kč/pol.  
ST 13:45 – 14:45 Hudebně-dramatický kroužek (4. a 5. třída) 300,- kč/pol. Suchomelová
13:45 – 14:45 Dovedné ruce ( 1. a 2. třída) 300,- kč/pol. Talířová
ČT 13:30 – 14:15 Náboženství – nepovinný předmět   Ettler
13:45 – 14:45 Hudebně-dramatický kroužek (2. a 3. třída) 300,- kč/pol. Suchomelová
13:45 – 14:45 Dovedné ruce (3. 4. a 5. třída) 300,- kč/pol. Talířová
13:00 – 14:00 Judo (2. 3. 4. a 5. třída) 400,- kč/pol. Sosnová
14:30 – 15:30 Rybáři 400,- kč/pol. Kuboušek

Škola dále nabízí kroužky hry na kytaru, hry na flétnu a kry na klavír.
Termín těchto kroužků se bude upřesňovat až po odevzdání všech přihlášek

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Zpívání u vánočního stromu
 • Vánoční akademie
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).

Školská rada

Zástupce obce

 • Renata Steinbauerová
 • Renata Doležalová

Zástupci rodičů

 • Kateřina Ašenbrennerová tel: 774 345 784 
 • Jana Kociánová – předseda ŠR

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Petra Suchomelová
 • Věra Sosnová

 

Dětský úsměv

Od roku 2006 probíhá v 1. – 5. ročnících naší školy projekt Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. Cílem tohoto projektu je prevence zubního kazu a paradentózy.

Během pravidelných setkání představí diplomovaná dentální hygienistka dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Systematičnost výuky je významně podpořena pracovními sešity s ilustracemi od Miloše Nesvadby. Nejdůležitější součástí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz