Základní škola Nedabyle

p

Základní škola Nedabyle

Ve školním roce 2018/2019 navštěvuje školu 74 žáků.

Vyučování probíhá ve čtyřech třídách. V první třídě se vyučují žáci prvního ročníku, ve druhé třídě žáci druhého, ve čtvrté třídě žáci třetího a čtvrtého ročníku, ve čtvrté třídě žáci pátého ročníku.

Výuka probíhá v 1. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od 3. 5. 2018.

Jako povinný cizí jazyk se vyučuje anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.

Součásti školy

 • základní škola
 • školní družina
 • školní výdejna

Pro žáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dovážejí z MŠ Neplachova, České Budějovice.

Školní družinu navštěvuje 34 žáků.

Provoz školní družiny: 6:45 – 7:50 hod.  11:40 – 16:30 hod.

Stravování

Stravné za jeden oběd je:
žáci do 10 let 22,- Kč,
žáci nad 10 let 24,- Kč.

Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.
Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)
Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11,30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě nenadále onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

100 let školy Nedabyle

}

Organizace školního roku

Začátek školního roku 3. 9.2018
Podzimní prázdniny 29.10. – 30.10. 2018
Vánoční prázdniny 22.12.2018 – 2.1.2019
vyučování začne 3.1.2019
Ukončení vyučování v prvním pololetí 31.1.2019
Pololetní prázdniny 1.2.2019
Jarní prázdniny 4.2. – 10. 2.2019
Velikonoční prázdniny 18.4.2019
Ukončení vyučování v druhém pololetí 28.6.2019
Hlavní prázdniny od 29.6.2019 – 1.9.2019
Období školního vyučování 2019/2020 2.9.2019

Seznam kroužků 2018/2019

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Zpívání u vánočního stromu
 • Vánoční akademie
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Rozloučení se školou – zahradní slavnost
Další akce:
 • Slet draků nad Nedabylí
 • Podzimní přírodovědný projekt Nedabylský šípek
 • Zápis
 • Den Země
 • Den matek
 • Cyklobobr
 • Noc ve škole – Den dětí – literární projekt
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně, spojený s plaveckým výcvikem
Soutěže
 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž vlastivědná Svatý Jan nad Malší
 • pidimaraton Jílovice
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu „Bezpečnost našich dětí“. Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě – cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).

Školská rada

Zástupce obce

 • Renata Steinbauerová
 • Renata Doležalová

Zástupci rodičů

 • Kateřina Ašenbrennerová
 • Lucie Češková – předseda ŠR

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Petra Suchomelová
 • Věra Sosnová

 

Dětský úsměv

Od roku 2006 probíhá v 1. – 5. ročnících naší školy projekt Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. Cílem tohoto projektu je prevence zubního kazu a paradentózy.

Během pravidelných setkání představí diplomovaná dentální hygienistka dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Systematičnost výuky je významně podpořena pracovními sešity s ilustracemi od Miloše Nesvadby. Nejdůležitější součástí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz