ZŠ a MŠ Nedabyle

p

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

IĆO: 709 861 77

 

Ve školním roce 2022/2023 navštěvuje školu 79 žáků.

Vyučování probíhá v pěti třídách.

Pro žáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dovážejí z MŠ Neplachova, České Budějovice.
Školní družinu navštěvuje 34 žáků.
Provoz školní družiny 6.45 h– 8.00 h 11.40 h – 16.30 h.
Mateřskou školu navštěvuje 13 dětí.
Provoz MŠ 6.30h – 16.00 h

Výuka probíhá ve 1. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od 1. 9. 2017.

Jako povinný cizí jazyk se vyučuje anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.

Součásti školy

 •  Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní výdejna

 

Stravování

Stravné za jeden oběd je:
žáci do 10 let 29,- Kč,
žáci nad 10 let 35,- Kč.

Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.
Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)
Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11.30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě nenadále onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

100 let školy Nedabyle

}

Organizace školního roku

Začátek školního roku 1. září. 2022
Podzimní prázdniny středa 26. října – 27. října 2022
Ředitelské volno 18. listopadu 2022
Vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023, vyučování začne 3. ledna 2023
Ukončení vyučování v prvním pololetí 31. ledna 2023
Pololetní prázdniny 3. února 2023
Jarní prázdniny 6. března – 12. března 2023
Velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
Ukončení vyučování v druhém pololetí 30. června 2023
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2023
Období školního vyučování 2022/2023 4. září 2022

 

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Živý Betlém
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).

Školská rada

Zástupce obce

 • Renata Steinbauerová
 • Renata Doležalová

Zástupci rodičů

 • Kateřina Ašenbrennerová tel: 774 345 784 
 • Jana Kociánová – předseda ŠR

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Petra Suchomelová
 • Věra Sosnová

 

Dětský úsměv

Od roku 2006 probíhá v 1. – 5. ročnících naší školy projekt Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. Cílem tohoto projektu je prevence zubního kazu a paradentózy.

Během pravidelných setkání představí diplomovaná dentální hygienistka dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Systematičnost výuky je významně podpořena pracovními sešity s ilustracemi od Miloše Nesvadby. Nejdůležitější součástí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz