ZŠ a MŠ Nedabyle

p

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

IĆO: 709 861 77

 

Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 80 žáků.

Vyučování probíhá v pěti třídách.

Pro žáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dovážejí z MŠ Neplachova, České Budějovice.
Školní družinu navštěvuje 34 žáků.
Provoz školní družiny 6.45 h– 8.00 h 11.40 h – 16.30 h.
Mateřskou školu navštěvuje 15 dětí.
Provoz MŠ 6.30h – 16.00 h

Výuka probíhá ve 1. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od 1. 9. 2023.

Jako povinný cizí jazyk se vyučuje anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.

Součásti školy

 •  Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní výdejna

 

Stravování

Stravné za jeden oběd je:
žáci do 10 let 29,- Kč,
žáci nad 10 let 35,- Kč.

Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.
Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)
Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11.30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě nenadále onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

100 let školy Nedabyle

Titul tygří škola
}

Organizace školního roku

Začátek školního roku 4. září. 2023
Podzimní prázdniny 26. října – 27. října 2023
Ředitelské volno 29. září 2023
Vánoční prázdniny 23. prosince 2023 – 2. ledna 2024
Ukončení vyučování v prvním pololetí 31. ledna 2024
Pololetní prázdniny 2. února 2024
Jarní prázdniny 11. března – 17. března 2024
Velikonoční prázdniny 28. března 2024
Ukončení vyučování v druhém pololetí 28. června 2024
Hlavní prázdniny 29. června – 1. září 2024
Období školního vyučování 2024/2025 2. září 2024

 

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Spaní ve škole - Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • logická a matematická olympiáda
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).

Školská rada

Zástupce obce

 • Renata Steinbauerová
 • Renata Doležalová

Zástupci rodičů

 • Kateřina Ašenbrennerová tel: 774 345 784 
 • Jana Kociánová – předseda ŠR

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Petra Suchomelová
 • Věra Sosnová

 

Dětský úsměv

Od roku 2006 probíhá v 1. – 5. ročnících naší školy projekt Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. Cílem tohoto projektu je prevence zubního kazu a paradentózy.

Během pravidelných setkání představí diplomovaná dentální hygienistka dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Systematičnost výuky je významně podpořena pracovními sešity s ilustracemi od Miloše Nesvadby. Nejdůležitější součástí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz