ZŠ a MŠ Nedabyle

p

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

Oznámení ředitelky Základní školy Nedabyle

Od 1. 9. 2019 dochází ke změně názvu naší organizace na:

Základní škola a mateřská škola Nedabyle

IĆO zůstává stejné 709 861 77

 

Ve školním roce 2019/2020 navštěvuje školu 71 žáků.

V první třídě se vyučují žáci prvního ročníku, ve druhé třídě žáci druhého, ve třetí třídě žáci třetího ročníku, ve čtvrté třídě žáci čtvrtého a pátého ročníku.

Pro žáky školy je v provozu školní výdejna, obědy se do školy dovážejí z MŠ Neplachova, České Budějovice.
Školní družinu navštěvuje 34 žáků.
Provoz školní družiny 6,45 h– 8,00 h 11,40 h – 16,30 h.
Mateřskou školu navštěvuje 13 dětí.
Provoz MŠ 6,30h – 16,00 h

Výuka probíhá ve 1. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Nedabyle Škola plná pohody, platný od 1. 9. 2017.

Jako povinný cizí jazyk se vyučuje anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku.

Součásti školy

 •  Základní škola
 • Mateřská škola
 • Školní družina
 • Školní výdejna

Stravování

Stravné za jeden oběd je:
žáci do 10 let 26,- Kč,
žáci nad 10 let 28,- Kč.

Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.
Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)
Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11,30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě nenadále onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

100 let školy Nedabyle

}

Organizace školního roku

Začátek školního roku 2. září. 2019
Podzimní prázdniny 29. října – 30. října 2019
Vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
vyučování začne 6. ledna 2020
Ukončení vyučování v prvním pololetí 30. ledna 2020
Pololetní prázdniny 31. ledna 2020
Jarní prázdniny 10. – 16. února 2020
Velikonoční prázdniny 9. dubna 2020
Ukončení vyučování v druhém pololetí 30. června 2020
Hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2020
Období školního vyučování 2020/2021 1. září 2020

Seznam kroužků 2018/2019

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Zpívání u vánočního stromu
 • Vánoční akademie
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
Další akce:
 •  Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání
Soutěže
 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).

Školská rada

Zástupce obce

 • Renata Steinbauerová
 • Renata Doležalová

Zástupci rodičů

 • Kateřina Ašenbrennerová
 • Lucie Češková – předseda ŠR

Zástupci pedagogů

 • Mgr. Petra Suchomelová
 • Věra Sosnová

 

Dětský úsměv

Od roku 2006 probíhá v 1. – 5. ročnících naší školy projekt Dětský úsměv, který pořádá Český zelený kříž o.p.s. Cílem tohoto projektu je prevence zubního kazu a paradentózy.

Během pravidelných setkání představí diplomovaná dentální hygienistka dětem srozumitelně a hravou formou souvislosti mezi účinným čištěním zubů, výživou a vznikem zubního kazu. Systematičnost výuky je významně podpořena pracovními sešity s ilustracemi od Miloše Nesvadby. Nejdůležitější součástí každé návštěvy je praktický nácvik správného čištění chrupu. Děti dostanou na začátku školního roku zubní kartáček. Zahraniční zkušenosti ukazují, že opakovaný praktický nácvik čištění je základem úspěchu podobných akcí.

Více informací najdete na www.ceskyzelenykriz.cz