Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 2. pololetí školního roku 2021/2022 ZŠ Nedabyle

ÚNOR
1. 2. Finanční gramotnost (4. a 5. ročník)
3. 2. Den zdraví (1. – 5. ročník)
17. 2. Divadlo – pan Marčík – Kolotoč pohádek (ZŠ a MŠ Nedabyle)
24. 2. Hraní na školu a den otevřených dveří
25. 2. Školní kolo v recitaci (1. – 5. ročník)

BŘEZEN
8.  3. Divadlo Hugo a Fugo  – Moje tělo (MŠ, 1. – 2. ročník)
10. 3. Finanční gramotnost (2. a 3. ročník)
24. 3. Planetárium (MŠ a 1. ročník ZŠ)
25. 3. Školní kolo ve zpěvu

DUBEN
8. 4. Zápis do první třídy
12. 4. – 13. 4. Spaní ve škole
22. 4.  Den Země

KVĚTEN
12. 5. Divadlo Zvoneček – Perníková chaloupka (MŠ, 1. a 2. ročník ZŠ)
24. 5. Den loutek (MŠ a ZŠ Nedabyle)
30. 5. – 8. 6.  Plavecký výcvik

ČERVEN
7. 6. Bublinková show (MŠ a ZŠ Nedabyle)
29. 6. Zahradní slavnost

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Živý Betlém
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).