Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 2. pololetí školního roku 2022/2023 ZŠ Nedabyle

LEDEN
12. 1. Buď opatrný – preventivní program (2. ročník)
18. 1. Den zdraví – (1. – 5. ročník)
25. 1. Matematická olympiáda
27. 1. Kouzlení s pejskem – představení se psem (MŠ, 1. a 3. ročník)
30. 1. Kino Trhové Sviny – Mikulášovy patálie (4. a 5. ročník)
31. 1. Pololetní vysvědčení

ÚNOR
2. 2. Finanční gramotnost (2.a 4. ročník)
3. 2. Pololetní prázdniny
14. 2. Filcování (1. a 2. ročník)
16. 2. Program EU -Eurocentrum České Budějovice (1. – 5. ročník)
20. 2. Krátká přednáška o Masopustu
21. 2. Masopust (MŠ a ZŠ Nedabyle)
21. 2. Mlýnek v Mladém – soutěž v ČJ (3. – 5. ročník)
23. 2. Den otevřených dveří
23. 2. Hraní na školu aneb škola nanečisto pro přeškoláky
24. 2. Dům umění České Budějovice (2. ročník)
27. 2. Recitační soutěž – školní kolo

BŘEZEN
1. 3. Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž
17. 3. Soutěž ve zpěvu tanci a hře na hudební nástroj
17. 3. Matematický klokan (2. – 5. ročník)
27. 3. Exkurze divadlo (3. ročník)

DUBEN
4. 4. Spaní ve škole
11. 4. Bubnování v kruhu
12. 4. Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž
14. 4. Zápis do 1. ročníku
21. 4. Den Země, slavnostní zasazení stromu
26. 4. Malé divadlo České Budějovice (3. ročník)

KVĚTEN
11. 5. Besídka ke Dni matek – prezentace kroužků
15. 5. Olešnický lístek – přírodovědná soutěž
24. 5. Vlastivědná soutěž Svatý Jan nad Malší (4. – 5. ročník)

ČERVEN
12. 6 – 16. 6. Projektový pobytový týden aneb škola v přírodě s výukou plavání na Lipně
29. 6. Zahradní slavnost – slavnostní rozloučení se školním rokem
30. 6. Předávání vysvědčení

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Živý Betlém
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).