Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 2. pololetí školního roku 2023/2024 ZŠ Nedabyle

ÚNOR
8. 2. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 4. ročník
9. 2. Školní kolo v recitační soutěži
13.2. Masopustní úterý
14. 2. Hrdějovice – Vavřínek, recitační soutěž
15. 2. Divadlo ve škole – Marčík Pinocchio
22. 2. Den otevřených dveří a hraní na školu

BŘEZEN
4. 3. divadlo Liška Bystrouška, 3. ročník
5. 3. Mlýnek v Mladém, soutěž v českém jazyce
7. 3. Kostel sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích, Velikonoce, 4. ročník
8. 3. Školní kolo v pěvecké soutěži
22. 3. Matematický klokan
22. 3. Dětská soutěž ve hře na hudební nástroj, sólovém zpěvu a tanci, paní Bartáčková
26. 3. Spaní ve škole
28. 3. velikonoční prázdniny

DUBEN
3. 4. Malé divadlo, Karel IV., 4. ročník
5. 4. Zápis do 1. ročníku
11. 4. Konzultační odpoledne pro rodiče
12. 4. Planetárium 1. ročník
19. 4. Den Země, slavnostní zasazení stromu
26. 4. S písničkou do pohádky

KVĚTEN
9. 5. Besídka ke Dni matek
14. 5. Dopravní hřiště, 4. ročník
16. 5. Chlumeček, MŠ + 1. ročník
17. 5. – 19. 5. Zlatý list, Hradec u Lipí
21. 5. Olešnický lístek, přírodovědná soutěž
23. 5. Chlumeček, 2. + 3. ročník
29. 5. Vlastivědná soutěž Svatý Jan nad Malší

ČERVEN
5. 6. Koněspřežka, 5. ročník
11. 6. divadelní festival Nedabylské kukátko
17. 6. knihovna Č. B., 5. ročník
18. 6. – 20. 6. Projektový pobytový týden Železná Ruda
27. 6. zahradní slavnost, rozloučení se školním rokem
28. 6. předávání vysvědčení

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Spaní ve škole - Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • logická a matematická olympiáda
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).