Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2021/2022 ZŠ Nedabyle

ZÁŘÍ
9. 9. Otáčivé hlediště Český Krumlov – Ztracený svět (2. – 5. ročník)
16. 9. schůzka rodičů
24. 9. dopravní hřiště – 4., 5. ročník
30. 9. focení

ŘÍJEN
22. 10. Divadlo – pan Pohoda – O princezně na hrášku
25. 10. Halloween – 3. – 5. třída
26. 10. Nedabylský šípek (přírodovědný tematický den)

LISTOPAD
4. 11. Bezpečně na vlnách (4. – 5. ročník) – Portus Prachatice
5. 11. drakiáda
11. 11. Sv. Martin (MŠ Nová Ves)
12. 11. Den laskavosti
18. 11. Program ryby
24. 11. adventní věnce (dílna pro rodiče a děti) – nekoná se
26. 11. výtvarná dílna (výrobky pro vánoční jarmark)

PROSINEC
3. 12. Mikulášská nadílka
9. 12. Rytmická show
13. 12. Koncert s panem Hrdličkou
16. 12. Malé divadlo: Gloria aneb Docela malé klanění docela malému jezulátku (2. ročník)
20. 12. Divadlo Kos – Černobílá pohádka
20. 12. Planetárium České Budějovice (5. ročník)
21. 12. živý Betlém a vánoční jarmark – nekoná se
22. 12. Vánoce ve škole a zdobení stromku pro zvířátka

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Živý Betlém
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).