Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2020/2021 ZŠ Nedabyle

ZÁŘÍ
4. 9. – Dětský úsměv – zubní prevence
17. 9. – schůzka rodičů
22. 9. – dopravní hřiště -4., 5. tř.
24. 9. – divadelní představení divoloď – Červená Karkulka 1., 2. tř. , MŠ
29. 9. – focení tříd

ŘÍJEN
9.10. – exkurze – Horažďovice – Škola objedná, kraj zaplatí
23. 10. Drakiáda
27. 10. Halloween – 3. – 5. třída

LISTOPAD
4.11.- divadlo Kos
5. 11. – konzultační odpoledne pro rodiče
6. 11. PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKT Nedabylský šípek
12. 11. – sv. Martin – MŠ Nová Ves
13. 11. – Den laskavosti
18. 11. – ZOO Dvorec – ukázka
25. 11. – vyrábění adventních věnců (první adventní neděle 1. 12.)
27. 11. – výtvarná dílna : výrobky pro vánoční jarmark
29. 11. – zpívání u vánočního stromu – obec

PROSINEC
4. 12. – Mikulášská nadílka
9. 12. vánoční divadlo České Budějovice 3., 5. tř.
15. 12. – vánoční divadlo České Budějovice 2. – 4. tř.
Vánoční besídka pro seniory
Vánoční koncert ve spolupráci s ZŠ Olešnice Žestě 200
18. 12- Vánoční jarmark a živý Betlém
22. 12. – Vánoce ve škole

LEDEN
6. 1. – ukázka zvířat – ZOO Hluboká
13. 1. – divadelní představení
14. 1. konzultační odpoledne pro rodiče
17. 1. – Den zdraví + prevence rizikového chování

Projekt Zdravý úsměv, zaměřený na předcházení zubnímu kazu a paradentóze pod záštitou Českého zeleného kříže, o.p.s.. Bude se uskutečňovat celý školní rok .

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Zpívání u vánočního stromu
 • Vánoční akademie
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).