Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2023/2024 ZŠ Nedabyle

ZÁŘÍ
13. 9. Divadlo Pirošuk – O nafrněné princezně (MŠ, ZŠ Nedabyle)
14. 9. Společná schůzka rodičů
27. 9. Focení tříd

ŘÍJEN
13. 10. Drakiáda (1. – 5. ročník)
25. 10. Nedabylský šípek (1. – 5. ročník)
31. 10. Halloween (3. – 5. ročník)

LISTOPAD
16. 11. Den laskavosti 
29. 11. Adventní věnce

PROSINEC
3. 12. Zpívání u vánočního stromu v Nedabyli
5. 12. Mikuláš ve škole
8. 12.  Vánoční dílna

LEDEN
18. 1. Den zdraví

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Spaní ve škole - Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • logická a matematická olympiáda
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).