Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2022/2023 ZŠ Nedabyle

ZÁŘÍ
16. 9. Focení tříd
23. 9. Jarošovice a Týn nad Vltavou (3. – 5. ročník)

ŘÍJEN
24. 10. Nedabylský šípek (MŠ a ZŠ Nedabyle)
25. 10. Drakiáda
31.10. Halloween (3. – 5. ročník)
25. 3. Školní kolo ve zpěvu

LISTOPAD
10. 11. Svatý Martin (Nedabyle)
15. 11. Den laskavosti
23. 11.  Adventní věnce
27. 11. Zpívání u vánočního stromu (Nedabyle)

PROSINEC
  2. 12. Výtvarná dílna
  6. 12. Mikuláš
20. 12. Vánoce ve škole

LEDEN
18. 1. Den zdraví
27. 1. Canisterapie (1. – 3. ročník)

ZMĚNY VYHRAZENY.

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Živý Betlém
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).