Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí 1. pololetí školního roku 2019/2020

Září
19. 9. společná schůzka všech rodičů
20 9. ukázka zvířat ze ZOO Hluboká nad Vltavou ve ŠD
23. 9. divadlo
25.9. – Jílovický pidimaraton – sportovní soutěž (vybraní žáci)
26. 9. – focení
Říjen
1. 10. – návštěva Malého divadla 2. tř.
4. 10. – exkurze třídírna odpadů Písek a prohlídka města – akce Škola zařídí, kraj zaplatí
10. 10. – schůzka ŠR
25. 10 – drakiáda
29.- 30.10. – podzimní prázdniny
Listopad
1. 11. – Nedabylský šípek – podzimní přírodovědný projekt
7. 11. – třídní schůzky – konzultace
11. 11.- svatomartinský průvod
15. 11. – návštěva Malého divadla – 4.-5. roč.
28. 11. – divadlo MŠ+ 1.- 3. roč.
28.11. výroba adventních věnců
29.11. – výtvarná dílna – výrobky na vánoční jarmark
Prosinec
1. 12. – zpívání u rozsvěcení vánočního stromu
5. 12. – Mikulášská nadílka
18. 12. – vánoční besídka a jarmark
19. 12. – vánoční koncert skupiny Žestě 200
20. 12. Vánoce ve škole
23.12. – 3. 1. 2020 – vánoční prázdniny
Leden
16. 1. – třídní schůzka
17. 1. – Den zdraví
22. 1. – koncert – 3. – 5. roč.
30. 1. – pololetní vysvědčení
31. 1. – pololetní prázdniny

Změny možné, informace budou aktuálně

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a pro veřejnost:

 • Zpívání u vánočního stromu
 • Vánoční akademie
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení v Českých Budějovicích v Domově důchodců
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Další akce Slet draků nad Nedabylí
 • Pozimní projekt Nedabylský šípek
 • Pohádkový zápis
 • Den Země
 • Den zdraví
 • Den matek
 • Sportovní den
 • Noc ve škole- Den dětí
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně spojený s výukou plavání

Soutěže:

 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • Jílovický pidimaraton -sportovní soutěž
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž v anglickém jazyce
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu "Bezpečnost našich dětí". Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě - cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).