Kalendář akcí

Kalendář akcí

Plán akcí leden – červen ve školním roce 2017/2018

Leden
10. 1. – konzultační odpoledne pro rodiče
19. 1. – Den zdraví – projektový den
23. 1. – Kurz pro rodiče Aby záda nebolela
26. 1. – Letem vodním světem – přírodovědný program – Fakulta rybářství JU
31. 1. – Pololetní vysvědčení

Únor
2. 2. – Pololetní prázdniny
8. 2. – Den otevřených dveří
8. 2. – Hraní na školu aneb škola nanečisto – pro předškoláky
13. 2. – Masopustní úterý aneb masopust ve škole, vystoupení kejklíře Slávka
15. 2. – Školní kolo recitační soutěže
16. 2. – Zubní prevence – dětský úsměv
20. 2. – Návštěva Malého divadla – hra Brunclík – 1. a 2. ročník
21. 2. – Hrdějovický Vavřínek – recitační soutěž
23. 2. – Soutěž ČČK ve zpěvu, tanci a hře na hudební nástroje

Březen
28. 3. – Mlýnek v Mladém – soutěž v ČJ
7. 3. – Návštěva Malého divadla – hra Karel IV. – 3. a 4. ročník
9. 3. – Školní kolo pěvecké soutěže
12. – 10.3. – Jarní prázdniny
19. 3. – Matematický klokan – celostátní soutěž v matematice – 2. – 5. ročník
21. 3. – Borecký hlásek – vybraní žáci – soutěž ve zpěvu
27.-28. 3. – Spaní ve škole – téma Velikonoce
29. 4. – Velikonoční prázdniny

Duben
6. – 7. 4. – Zápis pro školní rok 2018/2019
11. 4. – Vrátecký Picasso – výtvarná soutěž v ZŠ Vráto
11. 4. – Konzultační odpoledne pro rodiče
20 .4. – Den Země, slavnostní zasazení stromu

Květen
7. 5. – Výchovný koncert
15. 5. – Výlet do Prahy 5. tř.
10. 5. – Besídka ke dni matek
27. 5. – Olešnický lístek – přírodovědná soutěž v ZŠ Olešnice
27. 5.- 10. 6. – Pobytový projektový týden na Lipně spojený s plaveckým výcvikem

Červen
13. 6. – Divadelní festival Nedabylské kukátko
14. 6. – Konzultační odpoledne pro rodiče
28. 6. – Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem
39. 6. – Předávání vysvědčení

Akce a projekty

Kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost
 • Zpívání u vánočního stromu
 • Vánoční akademie
 • Vystoupení pro seniory
 • Vystoupení pro MŠ Nová Ves
 • Vítání občánků
 • Rozloučení se školou – zahradní slavnost
Další akce:
 • Slet draků nad Nedabylí
 • Podzimní přírodovědný projekt Nedabylský šípek
 • Zápis
 • Den Země
 • Den matek
 • Cyklobobr
 • Noc ve škole – Den dětí – literární projekt
 • Nedabylské kukátko
 • Projektový pobytový týden na Lipně, spojený s plaveckým výcvikem
Soutěže
 • soutěž recitační Hrdějovický Vavřínek v ZŠ Hrdějovice
 • soutěž pěvecká Borecký Hlásek v ZŠ Borek
 • soutěž v českém jazyce Mlýnek v ZŠ Mladé
 • soutěž přírodovědná Olešnický lístek
 • soutěž vlastivědná Svatý Jan nad Malší
 • pidimaraton Jílovice
 • školní kolo matematické soutěže Klokan
 • Nedabylské kukátko – přehlídka divadelních představení, kterou již tradičně škola pořádá
 • soutěž ve fotbale O pohár starosty obce Borek

Naše škola spolupracuje s Policií České republiky v rámci projektu „Bezpečnost našich dětí“. Uskutečňují se společné akce dopravní výchovy (dítě – cyklista, vlastní bezpečnost, práce s policejním psem).