Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu, ZŠ Nedabyle, se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace „Webové stránky ZŠ Nedabyle“ v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu zsnedabyle.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1, s výjimkami uvedenými níže.

Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně náročné, takže podle § 7 zákona 99/2019 Sb. toto není dodatečně upravováno.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe, případně některý z alternativních prohlížečů.
Některé dokumenty formátu PDF, mohou být bez strojově čitelné vrstvy. Jedná se o starší dokumenty a dokumenty, u kterých není provozovatel jejich původcem (dokumenty externích subjektů).

Dále zde mohou být dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech DOC, DOCX, XLS, XLSX a podobných). Takovéto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů, které jsou součástí kancelářských balíků (MS Office, Libre Office, Open Office).

V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. K prohlížení těchto dokumentů lze rovněž zdarma stáhnout  Acrobat Reader, Word Viewer, Excel Viewer, PPTX Viewer.

Některé grafické prvky neobsahují alternativní text – tyto prvky však nemají informační hodnotu.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 4. 4. 2022 na základě vlastního posouzení. Při vypracování tohoto prohlášení byl použit metodický pokyn MVČR k zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikaci a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní těchto stránek můžete zaslat provozovateli webu na adresu:

Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice
skola@zsnedabyle.cz

Ostatní sdělení

Obsah a text webové prezentace je vytvořen jako responzivní, tj. přizpůsobí se rozlišení monitoru a velikosti mobilních zařízení.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Datová schránka: yukd8p7
IČO: 17651921
posta@dia.gov.cz