Historie základní školy Nedabyle

V roce 2013 oslavila naše škola 100 let existence.

Podívejte se, co jsme k oslavám připravili.

Prezentace školního roku 2013/2014 (PDF)

Práce žáků ke 100 letému výročí školy

Rozhovory s bývalými studenty (PDF)
Básně žáků 2. a 4. ročníku (PDF)
Jak vidí naši školu páťáci (PDF)

Historie školy v datech

1873

V Hodějovicích otevřena škola německá, v Doubravici česká škola.

1789

Vznik školy podle tereziánského řádu – spadaly sem děti z obcí Nedabyle, Doubravice, Vidov, Hodějovice, Roudné, Hůrka a Nová Ves – obce byly české i německé.

1910

Oprava staré školy v Doubravici nebyla možná, bylo rozhodnuto, že se postaví škola nová uprostřed celého školního okrsku.

1911

Byla zahájena stavba nové školní budovy – Stavitelé Jaroslav Teslík a Ing. Václav Malec

27.10.1913

Kolaudace budovy školy

23.11.1913

Vysvěcení budovy

2.1.1914

Zahájení vyučování – 203 žáků – 3 třídy, první řídící Josef Šimek

1931

Elektrifikace obce Nedabyle, elektřina byla zavedena pouze do bytu řídícího a to jeho svépomocí a do školy ne

1933

Otevřena nová okresní silnice těsně kolem školy, změna východu ze školy místo dopředu vlevo od dveří do budovy

1934

Rozluka obcí na samostatné obce Doubravice a Nedabyle, škola zůstává Doubravici

1939

hřiště na obecní louce za školou (dnes u Pánů, Hlávků….)

21.2. – 4.6.1945

škola k dispozici německým uprchlíkům, pak byla vyčištěna a opravena rozbitá okna

1949

do školy zaveden telefon, zakoupen rozhlasový přijímač a gramofon

1955

zakoupena umyvadla a vědra do tříd

1.7.1956

škola převedena do majetku obce Nedabyle, ve škole bylo 72 žáků

1956/1957

škola vybavena nejmodernějšími novými trubkovými lavicemi komentováno v kronice „To bylo radosti, děti ani nechtěly ze školy domů.“

1957/1958

zavedena elektřina do školy – do té doby jediná škola v okrese, která neměla zavedenou elektřinu

1963

přístavek do zahrady (nynější šatna)

1972/1973

do školy byla zavedena voda a splachovací záchody, linoleum místo prken

1974/1975

upravena školní zahrada

1980/1981

rozvedena voda do tříd

1987

zřízena školní družina a zřízena školní výdejna (obědy dováženy z Nové Vsi)

1989

pod hřištěm živý plot z tújí chodník ke škole

1999

altán, pískoviště a školní pozemek na zahradě

2001/2002

první vybavení školy počítači

2004/2005

Obědy se začaly dovážet z Mateřské školy Neplachova v Českých Budějovicích

2005/2006

škola dvojtřídní se změnila na trojtřídní, nové lavice a tabule, zařízena druhá místnost školní družiny

2008/2009

nové parkoviště podél silnice pro tři auta a nový chodník, výměna dlažby na chodbách, rekonstrukce jídelny, nová kuchyňská linka

2009/2010

nové osvětlení ve třídách, nové vybavení šatny, nové hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště

2010/2011

opravena dolní část fasády, rekonstrukce podlahy v jídelně, nové záchody

2011/2012

výtvarná třída ve sklepě, nové kruhy a šplhadla v tělocvičně, odstranění kolektorů před školou, dvě interaktivní tabule

2012/2013

úprava zahrady jako přírodní učebna (bylinková spirála…), výměna původních oken za okna nová plastová, nové velké parkoviště