Milí rodiče a děti!

V důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním SARS-COV2 proběhne sběr žádostí o přijetí do mateřské školy jako součásti ZŠ a MŠ Nedabyle

ve dnech od 2. do 16. května 2021

  • Nepodávejte, prosím, žádost dříve než 2. května 2021.

 

Žádost může zákonný zástupce dítěte podat jedním ze způsobů:

  1. do datové schránky školy – ID ki7seks,
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  3. poštou – ZŠ a MŠ Nedabyle, Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice,
  4. osobním podáním: vhozením žádosti do schránky školy (na dveřích hlavního vstupu do školy)

 

Žádost o přijetí naleznete na webových stránkách školy www. zsnedabyle.cz v záložce MŠ (lze vytisknout a vyplnit).

Oznámení o přijetí POŠLU SPOLU S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM EMAILEM A POSLÉZE najdete po skončení zápisu také na webu školy POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLEM. V případě nejasností neváhejte volat na telefonní číslo: 387 240 396.

 

 

K ZÁPISU NUTNÉ  POSLAT

  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ
  2. KOPII RODNÉHO LISTU
  3. KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU

 

 

Zdraví Mgr. Magdalena Bíchová, ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle