Milí rodiče a děti!

V důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis do mateřské školy jako součásti ZŠ a MŠ Nedabyle v období

od 2. května 2020 do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí v MŠ.

Žádost může zákonný zástupce dítěte podat jedním ze způsobů:

  1. do datové schránky školy – ID ki7seks
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) skola@zsnedabyle.cz
  1. poštou – ZŠ a MŠ Nedabyle, Nedabyle 15 , 370 06 České Budějovice
  2. osobním podáním: vhozením žádosti do schránky školy (na dveřích hlavního vstupu do školy)

 

Žádost o přijetí, evidenční list a vzor čestného prohlášení jsou na webových stránkách školy www. zsnedabyle.cz v záložce MŠ (lze vytisknout a vyplnit).

Oznámení o přijetí POŠLU SPOLU S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM EMAILEM A POSLÉZE najdete po skončení zápisu také na webu školy POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLEM. V případě nejasností neváhejte volat na telefonní číslo: 723 567 834

K ZÁPISU NUTNÉ  POSLAT

  1. EVIDENČNÍ LIST
  2. ŽÁDOST O PŘIJETÍ
  3. KOPII RODNÉHO LISTU
  4. KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU
  5. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

Rodiče nemusí dokládat potvrzení od dětského lékaře.

 

Zdraví Mgr. Magdalena Bíchová, ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle