Změna organizace zápisu do základní školy

V důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhne zápis do základní školy jako součásti ZŠ a MŠ Nedabyle v období 

od 1. dubna 2021 do 16. dubna 2021 bez osobní přítomnosti dětí.

 

 

Žádost může zákonný zástupce dítěte poslat jedním ze způsobů:

  1. do datové schránky školy – ID ki7seks
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) – skola@zsnedabyle.cz
  3. poštou na adresu školy – ZŠ a MŠ Nedabyle, Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice
  4. osobním podáním: vhozením žádosti do schránky školy (na dveřích hlavního vstupu do školy)

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Rozhodující pro zápis je věk dítěte. Podle § 36 odst. 3 školského zákona začíná povinná školní docházka, dosáhne-li dítě šestého roku věku (letos tedy děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015). Dále se k zápisu dostaví i děti, kterým byl v roce 2020 schválen odklad školní docházky o 1 rok.

 

Žádost bude obsahovat:

Rodiče (zákonní zástupci), kteří žádají o odklad školní docházky svého dítěte na školní rok 2021/2022, předloží u zápisu do 1. ročníku souhlasné vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře nebo klinického psychologa. Je tedy nutné ještě před zápisem navštívit:

  1. dětského lékaře (případně klinického psychologa)
  2. pedagogicko-psychologickou poradnu nebo jiné školské zařízení

 

V letošním školním roce budeme moci přijmout do první třídy 18 dětí.

 

Kritéria přijetí:

  1. Trvalý pobyt žáka ve školském obvodu ZŠ Nedabyle (obec Nedabyle, obec Doubravice).
  2. Starší sourozenec ve škole.
  3. Pokud počet žáků při zápisu překročí kapacitu školy, budou rozhodovat předchozí kritéria a rozhodnutí losem.

 

Těší se děti i paní učitelky.