Volby do školské rady

Ředitelka školy vyhlašuje volby do školské rady. Do školské rady se volí dva zástupci zákonných zástupců žáků. 

Volby do školské rady se budou konat 14. 9. 2023 v rámci společné schůzky rodičů.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců žáků zašlete e-mailem nebo odevzdejte osobně do 12. 9. 2023 v ředitelně školy.