Mateřská škola

Adresa:
Základní škola a mateřská škola Nedabyle
Nedabyle 15, 370 06 České Budějovice
IČ: 709 861 77
IZO: 184 406 621
ID datové schránky: ki7seks
Ředitelka školy: Mgr. Magdalena Bíchová
Zřizovatel školy: obec Nedabyle
Adresa: Obecní úřad Nedabyle, Nedabyle 4, 370 06 České Budějovice

Kontakty:
Telefon do ZŠ: 387 240 396
Telefon do MŠ: 603 551 124

Odhlašování obědů (školní jídelna Rudolfovská): 387 423 101
Email: msnedabyle@post.cz

Pedagogický sbor:
Vedoucí učitelka: Nicole Šejvlová
Učitelka třídy: Mgr. Ivana Pittnerová

Provozní informace:

Otevírací doba mateřské školy:
6.30 – 16.00 hod.

Uzavření mateřské školy:

v době vánočních prázdnin 23.-12.2021 – 2.1.2022

uzavření MŠ v době letních prázdnin 12.7.2021 – 20.8.2021

 

Kontakt pro odhlašování svačin:
603 551 124
Svačiny je možné odhlásit osobně učitelce, zapsáním do odhlašovacího sešitu v šatně školy či telefonicky nebo SMS a to vždy nejméně 1 den předem

Kontakt pro odhlašování obědů – Školní jídelna Rudolfovská 23
387 423 101