Zápis do ZŠ – výsledky

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
K základnímu vzdělání ve školním roce 2019/2020 v Základní škole Nedabyle
byli přijati a nepřijati žáci, kteří mají přidělena tato registrační čísla:

 

Přijatí žáci: 
01/19 
02/19 
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
09/19
11/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19

Nepřijatí:
08/19
10/19
12/19
21/19

Mgr. Magdalena Bíchová 
ředitelka školy

V Nedabyli 8. 4. 2019