Milí rodiče, budoucí žáčci!

V důsledku mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19  proběhne zápis do 1. ročníku naší školy v období

od 3. dubna 2020 do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost může zákonný zástupce dítěte podat jedním ze způsobů:

  1. do datové schránky školy – ID ki7seks
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) – skola@zsnedabyle.cz
  3. poštou – ZŠ a MŠ Nedabyle, Nedabyle 15 , 370 06 České Budějovice
  4. osobním podáním: vhozením žádosti do schránky školy (na dveřích hlavního vstupu do školy)

Žádost o přijetí nebo  žádost o odklad + zápisní list jsou na webových stránkách školy www. zsnedabyle.cz (lze vytisknout a vyplnit).

Pokud byste žádali o odklad školní docházky nebo o předčasný nástup do školy, musíte kromě příslušné žádosti doručit i doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogického centra) a doporučení ošetřujícího lékaře (pediatra). K odkladu musí být oba dokumenty SOUČASNĚ.

Oznámení o přijetí OBDRŽÍTE SPOLU S REGISTRAČNÍM ČÍSLEM E-MAILEM A POSLÉZE najdete po skončení zápisu také na webu školy POD PŘIDĚLENÝM REGISTRAČNÍM ČÍSLEM.

V případě nejasností neváhejte volat na telefonní číslo: 723 567 834

K ZÁPISU NUTNÉ  POSLAT ZÁPISNÍ LIST  + ŽÁDOST  O PŘIJETÍ NEBO O ODKLAD

Po skončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi, bude i možnost nahlédnout do spisu.

 

Zdraví Mgr. Magdalena Bíchová, ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle