Zápis do MŠ – výsledky

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
K základnímu vzdělání ve školním roce 2019/2020 do mateřské školy jako budoucí součásti Základní školy a mateřské školy Nedabyle, která bude zřízena 1. 9. 2019, byly přijaty a nepřijaty děti, které mají přidělena tato registrační čísla:

Přijatí žáci:

01/MSN19
02/MSN19
05/MSN19
10/MSN19
11/MSN19
12/MSN19
14/MSN19
15/MSN19
16/MSN19
18/MSN19
19/MSN19
20/MSN19
23/MSN19

Nepřijatí:

03/MSN19
04/MSN19
06/MSN19
07/MSN19
08/MSN19
09/MSN19
13/MSN19
17/MSN19
21/MSN19
22/MSN19
24/MSN19