Zápis do mateřské školy

Základní škola Nedabyle
vyhlašuje termín pro přijímání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020 do nově otevřené mateřské školy – provozní doba 6.30 h – 16.00 h v budově ZŠ Nedabyle.

Zápis do MŠ se koná dne 6. 5. 2019
od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Zákonní zástupci se dostaví k zápisu i s dítětem. Předloží občanský průkaz, doklad o trvalém bydlišti dítěte, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a doklad o jeho řádném očkování.

Na školní rok 2019/2020 je volná kapacita mateřské školy 13 míst.
Přihlášky k zápisu, kritéria a evidenční list dítěte na webových stránkách www.zsnedabyle.cz.
Bližší informace na tel: 387 240 396 nebo
email skola@zsnedabyle.cz

Kriteria přijímání dětí do mateřské školy, která bude otevřena jako součást Základní školy Nedabyle od 1. září 2019.

1. Dítě rok před nástupem povinné školní docházky ve školním roce 2019/2020 dle §34 školského zákona, dosažení věku dítěte 6 let v období 1. 9. – 31. 8. tohoto školního roku s trvalým pobytem Nedabyle, Doubravice
2. Trvalý pobyt ve školském obvodu Nedabyle, Doubravice
3. Věk zapisovaného dítěte ke dni nástupu do MŠ Nedabyle (upřednostnění dítěte staršího)
4. Pokud by bylo několik dětí na stejné pozici, bude se mezi nimi losovat

Kriteria stanovila ředitelka ZŠ Nedabyle Mgr. Magdalena Bíchová