K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

v Základní škole a mateřské škole Nedabyle

byli přijati a nepřijati žáci,

kteří mají přidělená tato registrační čísla.