Výsledky přijímacího řízení

do mateřské školy Nedabyle pro školní rok 2021/2020

 

K předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

v Základní škole a mateřské škole Nedabyle

byli přijati a nepřijati žáci, kteří mají přidělená registrační čísla.

Výsledky z přijímacího řízení s registračními čísly naleznete zde.