Nová omezení od 14. 10. 2020

V návaznosti na usnesení vlády s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 platí následující:

U 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků

na základním vzdělávání v základní škole – nově jsou tedy uzavřeny oba stupně základních škol.

Naše ZŠ Nedabyle je proto pro žáky uzavřena.

Žáci se budou od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 vzdělávat distančním způsobem.

Od 26. 10. 2020 do 30. 10. následují podzimní prázdniny.

Uzavřena je rovněž školní družina.