Od 30. 11. 2020 se obnovuje povinná prezenční výuka pro celý 1. stupeň.

Prezenční výuka probíhá v homogenních třídách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa pedagoga, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.
Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Školní družina

Ranní družina od 7.00 hodin ve třídách po jednotlivých ročnících.

Školní družina bude zvlášť pro 1. ročník i pro 2. ročník.

3. ročník – domluva s třídní učitelkou.

Obědy

Na oběd budou děti chodit po jednotlivých ročnících ve stanoveném čase.

Bližší informace u jednotlivých třídních učitelů.