Pokyny pro zápis do první třídy

Zápis do první třídy proběhne v pátek 5. dubna 2019 od 13,00 h do 18,00 h

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Rozhodující pro zápis je věk dítěte. Podle § 36 odst. 3 školského zákona začíná povinná školní docházka, dosáhne-li dítě šestého roku věku (letos tedy děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013). Dále se k zápisu dostaví i děti, kterým byl v roce 2018 schválen odklad školní docházky o jeden rok.

S sebou si nezapomeňte přinést občanský průkaz jednoho zákonného zástupce, rodný list dítěte a zápisní lístek (ke stažení níže)

V letošním školním roce budeme moci přijmout do první třídy 23 dětí .

Kriteria přijetí:

1. Trvalý pobyt žáka ve školském obvodu ZŠ Nedabyle
(obce Nedabyle, Doubravice)
2. Starší sourozenec ve škole
3. Pokud počet žáků při zápisu překročí kapacitu školy, budou rozhodovat
předchozí kritéria a rozhodnutí losem.

zápisový list 2019/2020