Zápis do 1. třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021 proběhne v pátek 3. dubna 2020 od 13.00 h do 18.00 h. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce. Rozhodující pro zápis je věk dítěte. Podle § 36 odst. 3 školského zákona začíná povinná školní docházka, dosáhne-li dítě šestého roku věku (letos tedy děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014). Dále se k zápisu dostaví i děti, kterým byl v roce 2019 schválen odklad školní docházky o jeden rok.

S sebou si nezapomeňte přinést občanský průkaz jednoho zákonného zástupce, rodný list dítěte a zápisní lístek (ke stažení).

V letošním školním roce budeme moci přijmout do první třídy 21 dětí .

Kriteria přijetí:

1. Trvalý pobyt žáka ve školském obvodu ZŠ Nedabyle
(obce Nedabyle, Doubravice)
2. Starší sourozenec ve škole
3. Pokud počet žáků při zápisu překročí kapacitu školy, budou rozhodovat
předchozí kritéria a rozhodnutí losem.

Potřebné dokumenty:

Žádost o přijetí

Zápisní list

Žádost o odklad