Od 18. 11. se obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku.

Kolektivy jednotlivých tříd se nebudou slučovat. Při vzdělávání  je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Žáci, zaměstnanci školy i další osoby pohybující se po škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. 

Školní družina

Školní družina bude zvlášť pro 1. ročník i pro 2. ročník.

Obědy

Na oběd budou děti chodit po jednotlivých ročnících.