V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření škol informuje Česká správa sociálního zabezpečení o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat tehdy, pokud zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Nárok na ošetřovné uplatňují rodiče tiskopisem Žádost o ošetřovné. Žádost rodičům vydá ve 2 vyhotoveních škola. Druhé vyhotovení je pro případ, že se rodiče při péči střídají (jinak postačuje jedno vyhotovení). 

Vydávání žádostí:

ZŠ a MŠ Nedabyle

středa 11. 3. 2020 od 9:00 – 12:00

čtvrtek 12. 3. 2020 od 8:00 – 12:00

pátek 13. 3. 2020 od 8:00 do 10:00