Mateřská škola sděluje

Až do odvolání se nebudou konat kulturní akce mimo areál budovy základní a mateřské školy.