Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2019/2020

Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2019/2020

Od 1.9. 2019 bude změna názvu na Základní škola a mateřská škola Nedabyle. Mateřská škola bude součástí základní školy.

Třídní učitelé:

1. ročník:

Mgr. Magdalena Bíchová

2. ročník:

Mgr.Petra Suchomelová

3. ročník:

Mgr.Ilona Čápová

4. -5. ročník:

Mgr. Kamila Talířová

Učitelka bez třídnictví:

Mgr. Markéta Blažková

Pedagogické asistentky:

Věra Sosnová

Bc. Brejchová Eva

Organizace školního roku

Zahájení:

2. září. 2019

Podzimní prázdniny:

29. října – 30. října 2019

Vánoční prázdniny:

23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

vyučování začne 6. ledna 2020

Ukončení vyučování v prvním pololetí:

30. ledna 2020

Pololetní prázdniny:

31. ledna 2020

Jarní prázdniny:

10. – 16. února 2020

Velikonoční prázdniny:

9. dubna 2020

Ukončení vyučování v druhém pololetí:

30. června 2020

Hlavní prázdniny:

1. července – 31. srpna 2020

Začátek školního vyučování 2020/2021:

1. září 2020

Vedení školy: ředitelka Mgr. Magdalena Bíchová telefon 387 240 396

Vyučování: začíná 8,00 h, příchod dětí do školy nutný do 7,50 h, poté se budova uzamyká

První týden: pondělí 2. 9. 2019 zahájení školního roku, konec v 9,00 h, družina do 11,30 h.

Od úterý pro 2. – 5. ročník bude vyučování dle rozvrhu. Pro 1. třídu bude první týden náběhový.

Zájmové kroužky: Přihlášku odevzdejte do pátku 7. 9. p. vychovateli.

Tyto aktivity jsou placené na základě dohody mezi rodiči a vedoucím aktivity. Platba přímo vedoucímu kroužku. ZŠ do těchto jednání nevstupuje a neřídí je. Poskytuje jim pronájem učeben a tělocvičny.

Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat do úterý 3. 9. do 8,00 h p. vychovateli.

Stravné za jeden oběd je: žáci do 10 let 26,- Kč, žáci nad 10 let 28,- Kč. Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.

Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)

Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11,30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě náhle onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

Školní družina:

Vychovatel: Daniel Kolář

Ráno bude ŠD otevřena od 6,45 h do 7,50 h, odpoledne do 16,30 h.

Poplatek: 120 Kč měsíčně v hotovosti p. vychovateli (možnost předplatit do konce r. 2019).

Přihlášku si vyzvedněte a odevzdejte do úterý 3. 9. panu vychovateli, změny v pravidelných odchodech z ŠD pouze písemně s podpisem rodiče. V tomto školním roce budou (z důvodu velkého zájmu a plné kapacity) upřednostněni žáci 1. a 2. třídy (výjimečně vyšších tříd) a děti obou zaměstnaných rodičů.

Třídní schůzky:

Čtvrtek 19. 9. 2019 v 16,00 h – společná.

Další schůzky pro všechny ročníky: listopad 2019, leden 2020, duben 2020, červen 2020.

Bude upřesněno.

Mimo tyto termíny je možno navštívit školu kdykoliv – nejlépe mimo vyučovací dobu a

po předchozí telefonické domluvě.

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Škola musí být informována o nemoci žáka do 48 hodin.

Uvolňování žáků ze školního vyučování delší jak 3 dny bude prováděno pouze na písemnou žádost rodičů ředitelce školy.

Omluvy dětí z vyučování z důvodu rodinné dovolené musí rodiče předem konzultovat s třídní učitelkou a ředitelkou školy. Během výuky bude dítě uvolněno a předáno pouze osobně rodičům.

Do školy (odevzdat p. vychovateli) se přispívá tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky a ubrousky + 200,- Kč do výtvarného fondu třídy (třídní učitelce).

Učebnice a sešity jsou povinni žáci řádně obalit!!!!!!!!

Jakékoli připomínky, náměty a sponzorské dary (i drobný materiál na VV, PČ – potištěné papíry z jedné strany, lepenku ……….) a jakoukoli pomoc rádi uvítáme.

Těšíme se na vzájemnou dobrou spolupráci!!! Ve škole se stále sbírá starý papír (sběrné místo i pro veřejnost). HLINÍK SE JIŽ SBÍRAT NEBUDE.

Mgr. Magdalena Bíchová – ředitelka ZŠ a MŠ a všichni zaměstnanci

Příloha:

PŘEZŮVKY SE SVĚTLOU PODRÁŽKOU ( NE CROCS).

Základní vybavení penálu pro 2. – 5. roč.: tužky č. 1, 2, 3, pero, pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, lepidlo.

Základní věci na VV a PČ: otíratelný ubrus na lavici, vodovky, hadřík na utírání, zástěra, voskovky, dva ploché štětce č. 12 a 8, dva kulaté štětce č. 6 a 10, nůžky, kelímek na vodu – box nebo kufřík, 2 ručníky, 3. 4. a 5. roč. tempery, tyčinkové lepidlo ( Herkules nebo Concorde)

Základní věci na TV: tepláková souprava, tričko, pokrývku hlavy, obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, vše v látkovém sáčku, obuv na hřiště v dalším sáčku zvlášť (špinavá venkovní obuv bude uložena na jiném místě) – VŠE PODEPSÁNO

Základní věci na matematiku: pravítko s ryskou, tužka č. 3, kružítko (od 3. ročníku)

Učebnice škola žákům zapůjčuje. Prosíme o pečlivé obalení a opatrné zacházení.

Pracovní sešity a sešity na psaní hradí rodiče. V každé třídě je cena různá, prosíme o včasné uhrazení.