Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2018/2019

Informační zpravodaj ZŠ Nedabyle pro rok 2018/2019

Třídní učitelé:

1. ročník: Mgr. Magdalena Bíchová

2. ročník: Mgr. Ilona Čápová

3. a 4. ročník: Mgr. Kamila Talířová, Mgr. Markéta Blažková

5. ročník: Mgr. Petra Suchomelová

Učitelka bez třídnictví: Mgr. Sylvie Strapinová

Pedagogické asistentky: 

Věra Sosnová, Libuše Vančurová, Mgr. Jana Lemochová, 

Organizace školního roku

Zahájení:

3. září. 2018

Podzimní prázdniny:

29. října – 30. října 2018

Vánoční prázdniny:

22. prosince 2018 – 2. ledna 2019

vyučování začne 3. ledna 2019

Ukončení vyučování v prvním pololetí:

31. ledna 2019

Pololetní prázdniny:

1. února 2019

Jarní prázdniny:

2. – 10. února 2019

Velikonoční prázdniny:

18. dubna 2019

Ukončení vyučování v druhém pololetí:

30. června 2019

Hlavní prázdniny:

29. června – 1. září 2019

Začátek školního vyučování 2018/2019:

2. září 2019

Vedení školy: ředitelka Mgr. Magdalena Bíchová telefon 387 240 396

Vyučování: začíná 8,00 h, příchod dětí do školy nutný do 7,50 h, poté se budova uzamyká

První týden: pondělí 4. 9. 2018 zahájení školního roku, konec v 9,00 h, družina do 11,30 h.

Od úterý pro 2. – 5. ročník bude vyučování dle rozvrhu. Pro 1. třídu bude první týden náběhový.

Zájmové kroužky: Přihlášku odevzdejte do pátku 7. 9. p. vychovateli.

Tyto aktivity jsou placené na základě dohody mezi rodiči a vedoucím aktivity. Platba přímo vedoucímu kroužku. ZŠ do těchto jednání nevstupuje a neřídí je. Poskytuje jim pronájem učeben a tělocvičny.

Přihlášku ke stravování je nutné odevzdat do úterý 4. 9. do 8,00 h p. vychovateli.

Stravné za jeden oběd je: žáci do 10 let 22,- Kč, žáci nad 10 let 24,- Kč. Obědy se dovážejí z MŠ Neplachova České Budějovice.

Platí se předem (první týden v měsíci) na základě povolení inkasa z účtu. (Ne hotově.)

Přihlašování a odhlašování obědů na tel. čísle 387 425 373, nejpozději do 11,30 h předcházejícího dne – sami rodiče telefonicky. Pokud dítě nenadále onemocní, je možné si vyzvednout oběd pouze první den nemoci, pak je nutné obědy odhlásit.

Školní družina:

Vychovatel: Daniel Kolář

Ráno bude ŠD otevřena od 6,45 h do 7,50 h, odpoledne do 16,30 h.

Poplatek: 120 Kč měsíčně v hotovosti p. vychovateli (možnost předplatit do konce r. 2018).

Přihlášku si vyzvedněte a odevzdejte do úterý 4. 9. panu vychovateli, změny v pravidelných odchodech z ŠD pouze písemně s podpisem rodiče.

V tomto školním roce budou (z důvodu velkého zájmu a plné kapacity) upřednostněni žáci 1. a 2. třídy (výjimečně vyšších tříd) a děti obou zaměstnaných rodičů.

Třídní schůzky:

Středa 12. 9. 2016 v 16,00 h – společná.

Další schůzky pro všechny ročníky: listopad 2018, leden 2019, duben 2019, červen 2019.

Bude upřesněno.

Mimo tyto termíny je možno navštívit školu kdykoliv – nejlépe mimo vyučovací dobu a po předchozí telefonické domluvě.

Omlouvání nepřítomnosti žáků ve vyučování:

Škola musí být informována o nemoci žáka do 48 hodin.

Uvolňování žáků ze školního vyučování delší jak 3 dny bude prováděno pouze na písemnou žádost rodičů ředitelce školy.

Omluvy dětí z vyučování z důvodu rodinné dovolené musí rodiče předem konzultovat s třídní učitelkou a ředitelkou školy. Během výuky bude dítě uvolněno a předáno pouze osobně rodičům.

Do školy (odevzdat p. vychovateli) se přispívá tekuté mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky a ubrousky + 200,- Kč do výtvarného fondu třídy (třídní učitelce).

Učebnice a sešity jsou povinni žáci řádně obalit !

Jakékoli připomínky, náměty a sponzorské dary (i drobný materiál na VV, PČ – potištěné papíry z jedné strany, lepenku …) a jakoukoli pomoc rádi uvítáme. Těšíme se na vzájemnou dobrou spolupráci!!! Ve škole se stále sbírá starý papír (sběrné místo i pro veřejnost) a hliník.

Mgr. Magdalena Bíchová – ředitelka ZŠ a všichni zaměstnanci

Příloha:

Základní vybavení penálu pro 2. – 5. roč.: tužky č. 1, 2, 3, pero, pastelky, ořezávátko, guma, nůžky, malé pravítko na podtrhávání, lepidlo.

Základní věci na VV a PČ: otíratelný ubrus na lavici, vodovky, hadřík na utírání, zástěra, voskovky, dva ploché štětce č. 12 a 8, dva kulaté štětce č. 6 a 10, nůžky, kelímek na vodu – box nebo kufřík, 2 ručníky, 3. 4. a 5. roč. tempery.

Základní věci na TV: tepláková souprava, tričko, pokrývku hlavy, obuv do tělocvičny se světlou podrážkou, vše v látkovém sáčku, obuv na hřiště v dalším sáčku zvlášť (špinavá venkovní obuv bude uložena na jiném místě) – VŠE PODEPSÁNO

Základní věci na matematiku: pravítko s ryskou, tužka č. 3, kružítko (od 3. ročníku)

Učebnice škola žákům zapůjčuje. Prosíme o pečlivé obalení a opatrné zacházení.

Pracovní sešity a sešity na psaní hradí rodiče. V každé třídě je cena různá, prosíme o včasné uhrazení.