MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Žákům ZŠ jsou po dobu uzavření školy obědy automaticky odhlašovány.

Žákům naší školy byly v úterý 10. 3. 2020 během dopolední výuky rozdány potřebné pracovní sešity.

Zatím není možné určit, jak dlouho nebude výuka ve škole probíhat, proto budou během následujících dnů  zákonní zástupci žáku informováni individuálně sms zprávou, jakým způsobem bude  žákům předáváno další učivo pro domácí výuku.

Děkujeme za pochopení.