Informace k zápisu do ZŠ a MŠ Nedabyle na školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

dnes je poslední den zápisu k základnímu vzdělání na naší základní škole. Každému dítěti je přiděleno registrační číslo. Bude Vám sděleno emailem.

Počet zájemců je o 4 děti větší, než můžeme přijmout, proto musíme přistoupit k losování. Bude stanovena komise, kde bude zástupce zřizovatele, zástupce rodičů, zástupce pedagogů a školské rady a celé losování bude natočeno.

Počet přihlášených dětí je 24

Počet žádostí o odklad 2

Počet přijatých dle kritérií 8

Počet dětí do losování 14 

Počet dětí, které mohou být přijaté z losování 10 dětí.

Termín losování je středa 21. 4. 2021 v 15.00 h. Poté budou výsledky pod registračním číslem zveřejněny na webových stránkách školy.

www.zsnedabyle.cz

Pokud by se uvolnilo místo, bude ihned nabídnuto nepřijatým.

 

V Nedabyli 16. 4. 2021                                                                              Mgr. Magdalena Bíchová

                                                                                                                     ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle