Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021od 8 hodin. 

Odkaz: Rozvrh 2021/2022

Odkaz: Informační zpravodaj 2021/2022

Preventivní screeningové testování žáků

Testování se týká všech žáků základní školy, kteří doposud neabsolvovali očkování v plném rozsahu nebo prodělali Covid 19 před méně než 180 dny nebo mají platný negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Testování 1. září pro žáky 2. – 5. ročníků. Vstup bočním vchodem (výtvarná dílna). Příchod nejpozději do 7.30.

Testování 2. září pro žáky 1. ročníku.

Škola obdržela neinvazivní antigenní testy pro samoodběr (tzv. rychlé antigenní testy – RAT) GENRUI.

Odkaz: Instruktážní video

Screeningové testování dále proběhne v pondělí 6. září pro všechny ročníky a ve čtvrtek 9. září pro všechny ročníky.

Pokud bude výsledek testování pozitivní, testovaný žák bude poslán do izolační místnosti a budeme ihned kontaktovat zákonné zástupce.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochranného prostředku dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení (ve vnitřních i venkovních prostorech), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.