Informace k otevření

ZŠ a MŠ Nedabyle od 12. 4. 2021

 

 

Rotační výuka

V ZŠ Nedabyle bude rotační výuka (více jak 75 dětí ve škole).

Od 12. 4. 2021 – nastoupí 1. a 4. třída.

Od 19. 4. 2021 nastoupí 2.,3. a 5. třída.

Po týdnu se skupiny vystřídají.

Bude ranní i odpolední družina a obědy.

 

Testování

Žáci, kteří se budou učit prezenčně, budou v pondělí a ve čtvrtek každý týden  testováni.

Vstup do školy bude přes zahradu zadním vchodem. Zahrada bude využita k čekání žáků na vyhodnocení testů (15–20 min).

Pokud zákonný zástupce testování odmítne, žák se výuky ve škole nemůže zúčastnit.

Pokud by byl žák pozitivní, nemůže vstoupit do školy.

Testování může u menších žáků provést zákonný zástupce.

Děti musí do školy přijít nejdále v 7.40 h.

Rodiče nesmí vstupovat do budovy školy.