Vážení rodiče,

mateřská škola bude opět od 12. dubna 2021 otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Tzn. pro děti, které v tomto školním roce oslaví 6. nebo 7. narozeniny.

Dále se v mateřských školách umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem, jejichž zákonní zástupci jsou
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení,
j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

 

Děti se budou testovat 2x týdně neinvazivními testy (pondělí a čtvrtek) do konce školního roku, rodiče musí být u testování přítomni. Prosím o prostudování informací k testování dětí.

Proto se s dětmi dostavte nejpozději v 7.30 hodin. 

Děti jsou v MŠ bez roušek.

 

Stále platí dodržování hygienických pravidel.

 

 

V Nedabyli dne 6. 4. 2021

 

Mgr. Magdalena Bíchová

Ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle