Informace k nástupu žáků ZŠ a MŠ Nedabyle k 25. 5. 2020

Příchod žáků.

Při cestě do školy a ze školy žáci dodržují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními.

Žáci v pondělí 25. 5. budou mít ráno vyplněná a podepsaná ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ, kdo by neměl, nemůže být vpuštěn do budovy školy.

Ranní družina nesmí fungovat. Budova školy se otevírá v 7.50 h. Rodiče žáků ZŠ nesmí vstupovat do budovy školy.

Žáci se shromáždí na hřišti, kde bude mít každá třída vyhrazen svůj prostor, kde si je vyučující vyzvednou v 7.50 h. Žáci se budou přezouvat ve své třídě. Třídy se nesmí potkávat. Tělesná výchova nebude.

Každé dítě bude mít 2 roušky + sáček. Škola zajistila pro každé dítě ŠTÍT, který si bude nechávat ve škole a bude se denně dezinfikovat.

Odchod žáků.

Děti, které nechodí do školní družiny budou po obědě  nebo konci vyučování odcházet samy.

Konec vyučování

  1. třída 11.15 + oběd (budou obědvat ve třídě)
  2. třída 11.15 + oběd
  3. třída 11.45 + oběd
  4. třída 12.15 + oběd
  5. třída 12.45 + oběd

Školní družina 1. třída E. Brejchová do 15 hodin.

Školní družina 2. třída D. Kolář do 15 hodin.

Školní družina 3. třída V. Sosnová do 15 hodin.

Odpolední družina bude do 15 hodin.  Vyzvedávání dětí ze ŠD se bude řešit voláním na mobil tomu, kdo zajišťuje dozor.

Děkujeme za spolupráci a dodržování všech pravidel stanovených krizovými opatřeními.

V Nedabyli 19. 5. 2020                                         Mgr. Magdalena Bíchová                                                                                                                                                                                                                                           Ředitelka ZŠ a MŠ Nedabyle