DRAKIÁDA ANEB SLET DRAKŮ NAD NEDABYLÍ

Kdo rádi pouštíte draky a pečete si buřty na podzimním ohníčku,

pojďte s námi v pátek 25. 10. 2019.

Od 8.00 do 9.00 proběhne pro děti ve škole krátký program.

V 9.00 odcházíme od školy.

S sebou: draka, buřtíky, pečivo, pití, pláštěnku a teplé oblečení na ven.

V případě deště se bude konat náhradní program ve škole.

Všichni jste srdečně zváni.