Distanční výuka

Distanční výuka je nová pro učitele a žáky, všichni se ji za pochodu učíme a snažíme se o optimální řešení. Buďme k sobě tolerantní.

Na naší škole se pro distanční výuku využívá Office 365. V rámci Office 365 je Outlook (mailové spojení) a Teams (online spojení).

Distanční výuka neznamená nepřetržité online spojení s učitelem. To by dlouho nevydrželi učitelé, ale ani žáci. Při distanční výuce se využívá zadávání úkolů, výukových materiálů buď přes email nebo Teams. Záleží na třídním učiteli. A dále se může využít i online připojení s celou třídou nebo jenom jednotlivcem.

Dětem 1. – 3. tříd je potřeba pomoci. Ať už s připojením na online hodinu, nebo se zadáváním úkolů, které obdržíte od učitele. Někdy je pomoci i s vypracováním úkolů a procvičováním učiva. Nedokáží se dlouho soustředit. Čtyřhodinové připojení není vhodné. Tady prosíme rodiče o pomoc.

Žáci 4. – 5. ročníku jsou již zdatnější. Dokáží se již na online hodinu připojit a dokáží si zjistit zadaný úkol a podmínky vypracování. Cílem není ale nepřetržité připojení. V běžné třídě děti také neposlouchají jenom výklad učitele, ale mají samostatnou práci a samostatné úkoly.

Snahou všech učitelů naší školy je zprostředkovat dětem výuku podle jejich věku, s ohledem na individuální a technické možnosti žáka.

Situace bude jistě vyžadovat nejen vzájemnou spolupráci školy a rodiny, ale i dávku tolerance.